11 Apr Drømmeløftet handler om å gjøre drømmer til virkelighet (Only in Norwegian)

Å innfri egne drømmer er ikke lett.  Å innfri andres drømmer er nesten umulig. De fleste små og mellomstore bedrifter (SMB) mener at offentlig finansiering har som oppgave å hjelpe dem til å oppnå sine drømmer.   

Hvorfor opplever da så mange kunder å få sine drømmer knust?  Kan grunnen være at det er lite samsvar mellom kundens forventninger til det offentlige og de løsninger offentlige tilbyr sine kunder?  To ting er i alle fall sikkert det og ikke finne frem i «søknads-jungelen» eller det å mangle eller ikke få kunnskap om finansieringsmuligheter, legger mange drømmer i grus.

Av samtlige aktører innenfor finansielle virkemidler i Norge finnes ingen som har et formeldt mandat til å forenkle og syndikere virkemidler. Aktørene har perspektiv for hva de selv tilbyr og overlater til kundene å finne aktørene. Dette formelle mandat må defineres og gis til en institusjon – for eksempel Innovasjon Norge – som skal samordne og syndikere de ulike aktørers virkemidler.

Kan ikke en felles syndikert, «Open Data» løsning være et første «løft» – et løft som beviselig øker kundens finansieringsmuligheter og samtidig øker det offentliges evne og anseelse som finansieringskilde og «Drømmeløfter»?

Untitled2

En “Open Data” løsning sikrer at all syndikert informasjon kan bli brukt av alle innenfor de regler det offentlige selv setter. Open Data sikrer i tillegg tilgang og tilgjengelighet for alle på sine respektive plattformer, web- og informasjonstjenester.

 Et Drømme-løft – å gjøre små- og mellomstore bedrifters drømmer til virkelighet – vil være at all informasjon er tilgjengelig for kundene på så mange steder som mulig – hos alle som fremmer norske næringslivsinteresser, nasjonalt og internasjonalt.

Oppsummering: Det savnes og det trengs et statlig mandat og en enhetlig plattform for alle statlige virkemiddel fra Norge der små- og mellomstore bedrifter med letthet kan kategorisere seg selv og få fram hvilke virkemiddel som passer for dem.

Ta et initiativ og etabler samarbeid både mellom offentlige institusjoner og med private aktører. En stor økning av oppfylte drømmer for små og mellomstore bedrifter og en større generell konkurransekraft er effekten!

Ved siden av flere norske suksess-historier.